2013

  • Thành Lập Công Ty
  • Thành lập văn phòng Hà Nội
  • Thành lập văn phòng Vĩnh Phúc

2014

  • Thành  lập văn phòng tại HCM  ,  Hải Phòng

 Hội viên FITA

2015

  • Thành  lập văn phòng tại  Nội Bài,
  • Thành lập văn phòng  Hòa Lạc
  • Hội Viên xnk.vietnam.net

2016

  • Thành lập văn phòng tại  Băc Ninh

2017

  • Đang trên đà phát triển mở rộng quy mô phát triển mạng lưới rộng khắp ….