Dịch vụ công bố hợp quy vật liệu xậy dựng

(Thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN16:2014/BXD)

Căn cứ thực hiện:

– Quyết định số 1306/QĐ-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2014 về việc chỉ định Tổ chức đánh giá sự phù hợp;

– Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD.

Doanh nghiệp nhập khẩu cần chuẩn bị các hồ sơ sau đây:

I- Hồ sơ chứng nhận hợp quy bao gồm:

1- Hợp đồng thương mại (trong Hợp đồng phải thể hiện rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hoá là tên của nhà sản xuất theo chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008);

2- Hoá đơn (Invoice);

3- Danh mục hàng hoá (Packing list);

4- Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O);

5- Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q) hoặc test report (nếu có);

6- Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 (còn hiệu lực), dịch sang tiếng Việt nếu là tiếng Trung quốc;

7- Chứng chỉ hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2004 (còn hiệu lực), dịch sang tiếng Việt nếu là tiếng Trung quốc;

8- Giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp;

9- Giấy Giới thiệu của Doanh nghiệp nhập khẩu;

10-Công văn xin giải tỏa hàng theo mẫu số 09/BQHH/GSQL (phụ lục 05, TT 38/2015/BTC);

11 – Hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy (01 bản chính);

12 – Bản đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hoá (03 bản chính).

Ghi chú: Tất cả hồ sơ trên phải đóng dấu sao y của Doanh nghiệp (nếu là bản photo), Doanh nghiệp chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác và hợp pháp của hồ sơ đăng ký chứng nhận hợp quy. 

II- Thời gian cấp Giấy chứng nhận:

– Tuỳ thuộc vào từng sản phẩm đăng ký cụ thể, tính từ thời điểm nhận mẫu, Văn phòng sẽ trả kết quả trong thời gian sớm nhất (đối với những lô hàng chưa được tạm thông quan).

III- Quy cách lấy mẫu kiểm định chất lượng:

– Quy cách lấy mẫu đại diện được thực hiện theo quy định tại QCVN 16:2014/BXD ngày 31/10/2014.

IV- Phương thức cấp Giấy chứng nhận hợp quy:

 – Theo Phương thức 5, Giấy chứng nhận có giá trị tới 12 tháng (Mỗi lần nhập khẩu phải có kết quả thử nghiệm cho sản phẩm);

 – Theo Phương thức 5, Giấy chứng nhận có giá trị tới 36 tháng  (Nhà máy sản xuất sẽ chịu sự đánh giá giám sát của Viện VLXD 12 tháng/lần; mỗi lần nhập khẩu Doanh nghiệp vẫn phải đăng ký kiểm tra chất lượng sản phẩm);

 – Giấy chứng nhận hợp quy chỉ có giá trị cho lô hàng.

Ghi chú: Tuỳ vào tần suất nhập khẩu của Doanh nghiệp (Doanh nghiệp có thể lựa chọn theo các phương thức nêu trên)

Hãy liên hệ ngay với VDC Logistics để được tư vấn và cung cấp dịch vụ công bố hợp quy vật liệu xậy dựng  tốt nhất!

Ms. Hoài –  Director

Hot line: 0936 458 818

Skype:hoaivdc

Email: hoaint@vdclogistics.vn /Customvdc@vdclogicstics.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *